MISJA: NASZYM CELEM I NAJWYŻSZĄ WARTOŚCIĄ JEST STOSOWANIE DOBRYCH PRAKTYK W LECZENIU I OPIECE NAD CHORYM, ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA I UZYSKAĆ JEGO ZAUFANIE
Strona główna » Historia

Historia

27 października 2010


 • Pierwszą placówką służby zdrowia na terenie naszego powiatu było powołane przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 1 marca 1957 r. Pogotowie Ratunkowe. Pełna nazwa tej placówki brzmiała - Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Pajęcznie.
 • W roku 1964 Pogotowie przeniesiono do budynku służby zdrowia przy ulicy Sienkiewicza, wtedy też otworzono Izbę Porodową.
 • W roku 1973 Uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z dnia 1maja utworzono Zespół Opieki Zdrowotnej, a dnia 27 kwietnia 1973 uchwałą tegoż samego Prezydium zatwierdzono Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie. W roku 1975 decyzją Wojewody Częstochowskiego został przekazany na cele służby zdrowia budynek Urzędu Powiatowego w Pajęcznie.
 • Dyrektor ZOZ w Pajęcznie wraz lekarzem wojewódzkim ustali zakres prac adaptacyjnych niezbędnych do przystosowania budynku na cele lecznictwa zamkniętego i tym oto sposobem powstał oddział chorób wewnętrznych. Bardzo pomógł w otworzeniu oddziału Minister Zdrowia lek. med. Śliwiński
 • W roku 2002 od 1 stycznia w struktury SP ZOZ został włączony Oddział Rehabilitacji Leczniczej należący wcześniej do Szpitala Wojewódzkiego w Częstochowie.

DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE

 • W ciągu ostatnich lat i trwającym kryzysie, który w służbie zdrowia był okresem trudnym i ciągle zachodzącymi zmianami SP ZOZ przeszedł szereg działań organizacyjnych i restrukturyzacyjnych. Skutkowały one likwidacją zadłużenia i osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego jednostki. Działania kadry zarządzającej SP ZOZ, które spowodowały likwidację zadłużenia w wysokości ponad 3 mln zł polegały na:
 • Podpisaniu z dostawcami i pracownikami ugód i porozumień, których przedmiotem było rozłożenie na raty zobowiązań a w przypadku pracowników zrzeczenie się narastania odsetek od momentu podpisania porozumienia. Dotyczyły one spłaty należności pracowniczych z tytułu zaległych 13-tych pensji i tzw. „ustawy 203”
 • Coroczne zwiększenie kontraktu z NFZ, likwidację deficytowego pododdziału opieki długoterminowej przy jednoczesnym zwiększeniu do 28 łóżek oddziału chorób wewnętrznych szpitala. Otwarcie ośrodka rehabilitacji dziennej z pododdziałem rehabilitacji dziecięcej. Likwidacje apteki szpitalnej, likwidację pralni, likwidacje laboratoriów analitycznych w Gminnych Ośrodkach Zdrowia.
 • Przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15.04.2005 r. o restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zakład opracował projekt programu restrukturyzacyjnego, który pozytywnie zaopiniowała Rada Powiatu. Wojewoda Łódzki wydał decyzję o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, co dało możliwość zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 629 632,13 zł. SPZOZ podpisał z NFZ umowę dotyczącej zrzeczenia się przez SP ZOZ w Pajęcznie roszczeń wynikających z tzw. Ustawy „203”. Przedłożenie w banku w/w umowy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego dało podstawę do umorzenia pozostałej części pożyczki w wysokości 582 279,22 zł oraz do umorzenia należności głównej w wysokości 328 628,09 zł oraz odsetek od zobowiązania wobec PFRON.

JAKOŚĆ USŁUG ZDROWOTNYCH

 • Zakończenie sukcesem działań związanych z restrukturyzacją zakładu było możliwe dzięki sprawnemu zarządzaniu procesem restrukturyzacji, intensywnej i skrupulatnej pracy Działu Księgowości i Planowania Ekonomicznego SP ZOZ.
 • Dzięki tym działaniom zlikwidowane zostało zadłużenie jednostki. Obecnie SP ZOZ nie posiada długu i może się dalej „rozwijać”, co będzie miało wpływ na podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych.
 • W SP ZOZ od 02.2007 wprowadza się proces zarządzania systemem jakości wg normy ISO 9001:2000. 04.12 br. został przeprowadzony audyt przez firmę DNV po którym, SP ZOZ został zgłoszony do instytucji, która wyda certyfikat.

FUNDUSZE UE

 • Aby utrzymać się na rynku usług zdrowotnych konieczne jest spełnienie wielu standardów, którymi min. jest baza lokalowa warunki socjalno sanitarne oraz posiadanie nowoczesnej aparatury medyczno – diagnostycznej. Przy dysponowaniu ograniczonymi środkami finansowymi konieczne jest pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania na zakup aparatury medycznej, remonty, zadania inwestycyjne. SP ZOZ charakteryzuje duża skuteczność w ich pozyskiwaniu. W ostatnich latach zostały rozliczone i dofinansowane dwa zadania inwestycyjne w ramach funduszy Unii Europejskiej – ZPORR:
 • projekt ZPORR 411/2004 „Budowa nowoczesnego dźwigu szpitalnego dla szpitala w Pajęcznie” Całkowita wartość Projektu: 429 181,04 PLN (w tym kwota całkowita wydatków kwalifikowanych 172 872, 96 PLN, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 129 654,72 PLN, wkład własny beneficjenta – 43 218, 24 PLN, koszty niekwalifikowalne - 256 308,08 PLN )
 • projekt ZPORR 410/2004 „Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Pajęcznie z wymianą pokrycia dachu” Całkowita wartość Projektu 575 373,96 PLN (w tym wartość dofinansowania – 75% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 353 068,21 PLN, wkład własny beneficjenta – 117 689,41 PLN.
 • projekt ZPORR 409/2004 „Zakup aparatury diagnostycznej chorób układu krążenia i nowotworowych dla Szpitala w Pajęcznie.” Całkowita wartość Projektu 501 944,00 PLN (w tym wartość dofinansowania – 75% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 356 250,00 PLN, wkład własny beneficjenta – 118 750 PLN.
 • W październiku br. został zrealizowany projekt: „ Wsparcie systemu ratownictwa medycznego w powiecie pajęczańskim poprzez zakup ambulansu typu S z wyposażeniem” został umieszczony na 2 miejscu listy rankingowej projektów i otrzymał zgodę na dofinansowanie w ramach XII osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko uzyskując 69,3 pkt. na 70 możliwych. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych – 350 000 wysokość dofinansowania UE 297 500 PLN
 • RPO „Implementacja Medycznych Usług on-line dla Ludności, Wdrożenie Platformy Interaktywnej oraz informatyzacja SP ZOZ w Pajęcznie”. Całkowita wartość projektu to 1072081,32 PLN. Dotacja rozwojowa w wysokości 851 551,73 PLN
 • Kolejnym dużym zadaniem inwestycyjnym była realizacja projektu „Likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w budynku szpitala w Pajecznie” dofinansowanie zadania przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 50% w kwocie 138 542 zł. Realizatorem zadania był Powiat. Koncepcja oraz dokumentacja projektowa zadania była opracowana przez SP ZOZ.
 • W grudniu 2008 roku SP ZOZ wraz z Powiatem przy 50% dofinansowanie PFRON zrealizował projekt „Budowa Podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Strzelcach Wielkich. Koszt projektu 70 000 zł
 • SP ZOZ korzysta z dofinansowania PFRON przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dla oddziału rehabilitacyjnego.

KONTRAKT WOJEWÓDZKI I ŚRODKI WŁASNE NA REALIZACJE ZADAN INWESTYCYJNYCH

 • Następne zrealizowane duże zadanie inwestycyjne to zakup nowoczesnego aparatu USG. Zadane to zostało dofinansowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie: Całkowita wartość projektu – 130 000 PLN ( w tym wkład własny powiatu – 80 000,00, środki z kontraktu wojewódzkiego – 50 000,00 PLN W 2007 r. ze środków własnych SP ZOZ zakupił dwie dodatkowe głowice USG do badań serca i badań tarczycy oraz przepływów żył, wartość zakupu to 44 000 zł. Przeprowadzono również modernizację pracowni RTG w celu dostosowania jej do wymogów unijnych – kwota przeznaczona na modernizacje wraz z opracowaniem dokumentacji to 50 000 zł.
 • W br. przeprowadzono realizacje projektu „Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych dojścia do szpitala z wydzieleniem miejsc parkingowych”. Wyłożono kostką brukową parking przy szpitalu. Łączny koszt 90 000 zł
Kalendarz wydarzeń
lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Kontakt
Telefon alarmowy: 999, 112
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie

ul. 1 Maja 13/15,
98-330 Pajęczno

+48 34 311 16 63
+48 34 311 27 62
+48 34 311 14 03
+48 34 311 24 04
+48 34 311 10 62
+48 664 014 900