MISJA: NASZYM CELEM I NAJWYŻSZĄ WARTOŚCIĄ JEST STOSOWANIE DOBRYCH PRAKTYK W LECZENIU I OPIECE NAD CHORYM, ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA I UZYSKAĆ JEGO ZAUFANIE

ISO

10 grudnia 2019

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

   Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie wdrożył i zamierza doskonalić System Zarządzania Jakością, zgodny z europejską normą ISO 9001.
   Po raz pierwszy nasze zaangażowanie w doskonalenie jakości zostało zweryfikowane przez jednostkę certyfikującą  Det  Norske Veritas Business Assurance Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Gdynii, 10 grudnia 2009 roku. 3 lutego 2010 roku firma DNV przyznała Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie - certyfikat normy ISO 9001:2008 na okres trzech lat.
   Kolejne audity certyfikujące odbyły się w 2012 roku i w 2015 roku.
W listopadzie 2017 roku przystąpiliśmy do certyfikacji według nowej normy ISO 9001:2015.
W kwietniu 2018 roku otrzymaliśmy certyfikat System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 który obejmuje następujący zakres:
 • Usługi medyczne w zakresie lecznictwa zamkniętego: Izba Przyjęć, Oddział Chorób Wewnętrznych, Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Oddział Rehabilitacji Dziennej, Dział Fizjoterapii.
 • Usługi medyczne w zakresie lecznictwa otwartego: Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna oraz Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Endoskopii.
  W codziennej pracy przyświeca nam następująca MISJA:
„Naszym celem i najwyższą wartością
jest stosowanie dobrych praktyk
w leczeniu i opiece nad chorym.
Aby zapewnić bezpieczeństwo
pacjenta
i uzyskać jego zaufanie."
  Realizujemy ją poprzez następujące cele polityki jakościowej:
Polityka Jakości
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi  aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.
Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszej placówce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny  z międzynarodową normą ISO 9001: 2015.
  Cele jakościowe stojące przed naszą placówką to:
 •   poprawa standardu oferowanych usług medycznych świadczonych przez  SP ZOZ
 •   poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala oraz pacjentów korzystających z usług ambulatoryjnych 
 •   dążenie do poprawy warunków pracy personelu
 •   dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów opuszczających szpital
 •   ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością  
Realizacja tych celów następuje poprzez:
 •   stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług,
 •   zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
 •   stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
 •   udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
 •   sukcesywne remonty poszczególnych oddziałów i przystosowywanie ich do obowiązujących standardów,
 •   analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów opuszczających szpital
 •   zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju szpitala.  
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania jakością weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.
Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom SP ZOZ  oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom oraz ich rodzinom.  
W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję SP ZOZ w Pajęcznie.        
Kierownictwo SP ZOZ w Pajęcznie zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.
Opracowała:
Pełnomocnik Dyrektora ds. SZJ
mgr Magdalena Kuśmirek  
Kalendarz wydarzeń
lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Kontakt
Telefon alarmowy: 999, 112
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie

ul. 1 Maja 13/15,
98-330 Pajęczno

+48 34 311 16 63
+48 34 311 27 62
+48 34 311 14 03
+48 34 311 24 04
+48 34 311 10 62
+48 664 014 900