40-lecie szpitala w Pajęcznie

Data:

W ubiegły piątek, 24 lutego 2017, w sali Cechu Rzemiosł Różnych w Pajęcznie odbyła się jubileuszowa uroczystość z okazji 40-lecia pajęczańskiego szpitala.

Link do artykułu

 • Życzenia od Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki - Szpital w Pajęcznie

  Życzenia od Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki - Szpital w Pajęcznie

 • Gratulacje od Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi - Szpital w Pajęcznie

  Gratulacje od Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi - Szpital w Pajęcznie

 • Podziękowania od Dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie - Szpital w Pajęcznie

  Podziękowania od Dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie - Szpital w Pajęcznie

 • Gratulacje od Prezesa Zarządu Dyrektora PCM Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie - Szpital w Pajęcznie

  Gratulacje od Prezesa Zarządu Dyrektora PCM Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie - Szpital w Pajęcznie

 • Gratulacje od Prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pajęcznie - Szpital w Pajęcznie

  Gratulacje od Prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pajęcznie - Szpital w Pajęcznie

 • Gratulacje od Dyrektora ds. Medycznych USK im. WAM - CSW - Szpital w Pajęcznie

  Gratulacje od Dyrektora ds. Medycznych USK im. WAM - CSW - Szpital w Pajęcznie

 • Gratulacje od Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Cementowni Warta S.A. - Szpital w Pajęcznie

  Gratulacje od Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Cementowni Warta S.A. - Szpital w Pajęcznie

 • Gratulacje od Wójta Gminy Siemkowice - Szpital w Pajęcznie

  Gratulacje od Wójta Gminy Siemkowice - Szpital w Pajęcznie

 • Gratulacje od Wójta Gminy Kiełczygłów - Szpital w Pajęcznie

  Gratulacje od Wójta Gminy Kiełczygłów - Szpital w Pajęcznie

 • Gratulacje od Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - Szpital w Pajęcznie

  Gratulacje od Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - Szpital w Pajęcznie

 • Gratulacje od Wójta Gminy Strzelce Wielkie - Szpital w Pajęcznie

  Gratulacje od Wójta Gminy Strzelce Wielkie - Szpital w Pajęcznie

 • Gratulacje od Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn - Szpital w Pajęcznie

  Gratulacje od Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn - Szpital w Pajęcznie

 • Podziękowania od Burmistrza i Rady Miejskiej Miasta i Gminy Pajęczno - Szpital w Pajęcznie

  Podziękowania od Burmistrza i Rady Miejskiej Miasta i Gminy Pajęczno - Szpital w Pajęcznie

 • Podziękowania od Pani Poseł Beaty Mateusiak-Pielucha - Szpital w Pajęcznie

  Podziękowania od Pani Poseł Beaty Mateusiak-Pielucha - Szpital w Pajęcznie

 • Gratulacje od władz samorządowych - Rady i Zarządu Powiatu Pajęczańskiego - Szpital w Pajęcznie

  Gratulacje od władz samorządowych - Rady i Zarządu Powiatu Pajęczańskiego - Szpital w Pajęcznie