Apel o wsparcie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie

Data:

Imieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, z uwagi na obecną sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo pracowników i pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, zawracam się do Państwa z prośbą o pomoc finansową na walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zakup środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej oraz aparatury medycznej służącej do leczenia pacjentów z niewydolnością oddechową. Wyjaśnić należy, że zakup samych wyżej wymienionych środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony osobistej w obecnej sytuacji epidemicznej stanowi bardzo duże obciążenie finansowe dla SPZOZ w Pajęcznie. Z uwagi na znaczną podwyżkę cen wyżej wymienionych towarów, SPZOZ w Pajęcznie może nie być w stanie stanie zabezpieczyć ich wystarczającej ilości bez pomocy finansowej z zewnątrz. W obecnej trudnej sytuacji każde środki finansowe będą znaczącym wsparciem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie. Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję podaję nr konta, na które można dokonać wpłaty:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie
ul. 1 Maja 13/15, 98-330 Pajęczno
numer rachunku bankowego PKO BP:
06 1020 3958 0000 9302 0018 3475
W tytule przelewu: Wsparcie dla SPZOZ w Pajęcznie

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie
Agnieszka Kubot-Krawczyk