Dyrektor SP ZOZ w Pajęcznie oraz Fizjoterapia Ambulatoryjna serdecznie zapraszają na odbycie rehabilitacji po przebyciu Covid 19

Pajęczno, 12.08.2021r.

 

Szanowni Państwo

Dyrektor SP ZOZ w Pajęcznie oraz Fizjoterapia Ambulatoryjna serdecznie zapraszają na odbycie rehabilitacji po przebyciu Covid 19.

Celem jest:

* Wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności fizycznej.

* Poprawa tolerancji wysiłku.

* Zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem Covid -19.

Udzielenie świadczeń zdrowotnych realizowane jest w warunkach ambulatoryjnych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczeniem obejmuje się pacjentów, którzy przebyli Covid - 19
do 6 miesięcy od zakończenia leczenia.

Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów jest występowanie duszności , która negatynie wpływa na aktywność pacjentów (skala mMRC wynik >1).

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku od 8:00- 15:00 I piętro
w budynku szpitala oraz pod numerem tel. 459 595 600, 664 028 867, 34 3112 404 wew.49

 

Z poważaniem

Dyrekcja SPZOZ w Pajęcznie