Informacja o realizacji zadania pn. " Odbiór i utylizacja odpadów medycznych ze Szpitala Powiatowego w Pajęcznie w okresie od 01-04-2020 r do dnia 30-04-2021 r."

Data:

 

Informacja o realizacji zadania pn.

" Odbiór i utylizacja odpadów medycznych ze Szpitala Powiatowego w Pajęcznie w okresie
od 01-04-2020 r do dnia 30-04-2021 r."

realizowanego w ramach Programu Priorytowego „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa”.

Zadanie polegało na odbiorze i utylizacji wyprodukowanych odpadów medycznych od pacjentów hospitalizowanych w trakcie trwania pandemii koronawirusa w Szpitalu w Pajęcznie. Odbiór i utylizacja odpadów medycznych realizowana była za pomocą firmy specjalistycznej „ECO-ABC” sp. z o.o. z siedziba w Bełchatowie. Firma posiada wszelkie pozwolenia na transport i utylizację odpadów niebezpiecznych.

 

Wartość zadania ogółem: 66 209,73 PLN

Zadanie dofinansowane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w formie:

Dotacji – 62 961 PLN


 

  www.wfosigw.lodz.pl