Informacja o realizacji zadania pn."Wymiana kotła c.o. z montażem zaworów termostatycznych i dociepleniem stropodachu, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie (dotyczy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Strzelcach Wielkich)"

Data:

Informacja o realizacji zadania przez SP ZOZ w Pajęcznie pn.:

 

„Wymiana kotła c.o. z montażem zaworów termostatycznych i dociepleniem stropodachu, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie (dotyczy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Strzelcach Wielkich)”

Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie

Wartość zadania ogółem: 219 484 PLN

Zadanie dofinansowane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie:

pożyczki - 65 485,00 PLN, dotacji - 153 639 PLN