Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Pajęczańskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Data:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, działając stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń SP ZOZ w Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15, 98-330 Pajęczno wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Pajęczańskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę.  

Zgodnie z treścią przedmiotowego wykazu z zasobu nieruchomości powiatowych przeznaczony został do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu, grunt o powierzchni 150 m2 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1327/3, położonej w m. Nowa Brzeźnica, gm. Nowa Brzeźnica, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SR2W/00025738/7 w której jako właściciel wpisany jest Powiat Pajęczański.