Izba Przyjęć

Koordynator  Izby Przyjęć: lek.  Damian Mizera

Pielęgniarka Koordynująca Izby Przyjęć: Beata Stępień 

Izba Przyjęć znajduje się na parterze w budynku szpitala przy ul. 1-go Maja 13/15. Udzielamy pomocy medycznej w zakresie wstępnej diagnostyki i konsultacji lekarskich.

Przyjmujemy pacjentów w trybie nagłym, tj. pacjentów przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego lub pacjentów zgłaszających się w stanie nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub w stanie zagrożenia życia.

 W ramach wstępnej diagnostyki na izbie przyjęć wykonujemy:

  • iniekcje dożylne, domięśniowe, podskórne;
  • pobieranie krwi do badań laboratoryjnych;
  • cewnikowanie pęcherza moczowego;
  • EKG, pomiar ciśnienia, temperatury, USG jamy brzusznej, Echo serca;
  • pomiar poziomu cukru gleukometrem oraz inne czynności umożliwiające trafną diagnozę lekarską.