Karta Praw Pacjenta

Pacjentom oraz przedstawicielom ustawowym pacjenta przysługuje prawo złożenia skargi do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta działającego przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie. Przedmiotem skargi mogą być przypadki naruszenia praw pacjenta związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych oraz gwarantowane obowiązującymi przepisami prawa.

Każda skarga wniesiona w formie ustnej oraz pisemnej jest gruntownie analizowana, a o ich wynikach informowana jest zainteresowana strona oraz Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie. Dokładny tryb postępowania w przypadku składania skargi opisano w Procedurze przyjmowania skarg przez Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta. Formularz zgłoszenia skargi znajduje się w załączniku -> Formularz skargi.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie: radca prawny Michał Piasecki, ul. 10-go Maja 13/15, 98-330 Pajęczno, tel.: 513 048 221.

Gabinet Pełnomocnika Znajduje się na III piętrze głównego budynku Szpitala. Przyjmowanie stron po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Procedura przyjmowania skarg przez Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta. Pacjentom oraz przedstawicielom ustawowym pacjenta przysługuje prawo złożenia skargi do Pełnomocnika ds. praw pacjenta.