Komunikat w sprawie Oddziału Chorób Wewnętrznych

W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11.12.2020  r. znak ZK-III.6310.410.2020-95 w okresie od 19 grudnia 2020 roku SP ZOZ w Pajęcznie w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych świadczy usługi w zakresie hospitalizacja – choroby wewnętrzne z wyłączonymi 7 łóżkami izolacyjnymi dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2.