Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w SPZOZ w Pajęcznie

Data:

I N F O R M A C J A

 

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w SPZOZ w Pajęcznie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie informuje, że rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich nastąpi w dniu 18 listopada 2022r. w gabinecie Dyrektora SPZOZ w Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15, pok. nr 15,  w godzinach: od 12:00 do godz. 15:00.