Kontakt

Dane tele-adresowe

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie

ul. 1 Maja 13/15
98-330 Pajęczno­

NIP: 574 178 11 86
REGON: 000 306 526

Kontakt

tel. / fax: - centrala
(34) 311 16 63
(34) 311 27 62
(34) 311 14 03
(34) 311 24 04
(34) 311 10 62

e-mail: sekretariat@spzozpajeczno.pl

Inspektor Ochrony Danych

e-mail: iod@spzozpajeczno.pl

Ośrodek Zdrowia
w Pajęcznie

ul. Wiśniowa 26
98-330 Pajęczno

tel.: (34) 311 25 85
(34) 311 14 13
(34) 311 26 17

komórka: 606 352 451

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Strzelcach Wielkich

ul. Częstochowska 8
98-337 Strzelce Wielkie

tel.: (34) 311 07 89

komórka: 606 354 491

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Nowej Brzeźnicy

ul. Kościuszki 19
98-331 Nowa Brzeźnica

tel.: (34) 311 96 58

komórka: 606 353 079