Leczenie szpitalne

Izba Przyjęć

Izba Przyjęć znajduje się na parterze w budynku szpitala, udziela pomocy medycznej w zakresie wstępnej diagnostyki i konsultacji lekarskich, przyjmuje pacjentów w trybie nagłym.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie świadczy usługi pacjentom dorosłym, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji.

Oddział Chorób Wewnętrznych

Na oddziale leczeni są pacjenci ze wskazań pilnych, zgłaszający się bez skierowań, dowiezieni przez zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego, kierowani na to leczenie przez lekarzy rodzinnych lub lekarzy świadczących usługi w zakresie pomocy doraźnej.

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Świadczymy usługi polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych oraz rehabilitacja dzieci.