Ośrodek Zdrowia w Nowej Brzeźnicy

ul. Kościuszki 19, 98-331 Nowa Brzeźnica

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00

Kierownik: Paweł Szkopiak
dostępny od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 13:00
pod nr tel. (34) 311 96 58

Skargi i wnioski proszę kierować do Kierownika Ośrodka Zdrowia

Pielęgniarka Koordynująca: Urszula Nowacka

tel.: (34) 311 96 58

tel.: 459 595 075

e-mail: oznowabrzeznica@spzozpajeczno.pl

Ośrodek Zdrowia w Nowej Brzeźnicy istnieje od 1979 roku, wykonuje świadczenia medyczne określone w zakresie czynności lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki środowiskowej. Ośrodek Zdrowia posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Zakres świadczeń:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z zakresem "Kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej / lekarza rodzinnego",
 • zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie chorób,
 • wykonywanie badań profilaktycznych i diagnostycznych,
 • orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby bądź opieki nad ciężko chorym,
 • wystawianie stosownie do potrzeb skierowań do poradni specjalistycznych lub do Szpitala,
 • zapewnienie środków transportu niezbędnych do wykonania świadczeń zdrowotnych,
 • wystawianie zleceń na przejazdy środkiem transportu sanitarnego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń w tym zakresie i z powrotem,
 • wnioskowanie na leczenie sanatoryjno-uzdrowiskowe,
 • w uzasadnionych przypadkach udzielanie świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta,
 • wystawianie zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze,
 • udzielanie świadczeń medycznych w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, chorym spoza obszaru działania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Nasi lekarze:

 • lek. Paweł Szkopiak - spec. chorób wewnętrznych
 • lek. Magdalena Chobot-Leśniczek - spec. pediatrii i alergologii
 • lek. Andrzej Jeziorski - spec. dermatologii i wenerologii, oraz spec. epidemiologii