Ośrodek Zdrowia w Strzelcach Wielkich

ul. Częstochowska 8, 98-337 Strzelce Wielkie

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00

Kierownik Ośrodka Zdrowia: lek. Marcin Szmigiel
dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00
pod nr tel. 34 311 16 63 wew. 44

Skargi i wnioski proszę kierować do Kierownika Ośrodka Zdrowia

Pielęgniarka Koordynująca: Dorota Turek

tel.: (34) 311 07 89

tel.: 459 595 065

e-mail: ozstrzelcewlk@spzozpajeczno.pl

Ośrodek Zdrowia w Strzelcach Wielkich - POZ, wykonuje świadczenia medyczne określone w zakresie czynności lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki środowiskowej. Ośrodek Zdrowia posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Zakres świadczeń:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z zakresem "Kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/lekarza rodzinnego",
 • zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie chorób,
 • wykonywanie badań profilaktycznych i diagnostycznych,
 • orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby bądź opieki nad ciężko chorym,
 • wystawianie stosownie do potrzeb skierowań do poradni specjalistycznych lub do Szpitala,
 • zapewnienie środków transportu niezbędnych do wykonania świadczeń zdrowotnych,
 • wystawianie zleceń na przejazdy środkiem transportu sanitarnego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń w tym zakresie i z powrotem,
 • wnioskowanie na leczenie sanatoryjno-uzdrowiskowe,
 • w uzasadnionych przypadkach udzielanie świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta,
 • wystawianie zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze,
 • udzielanie świadczeń medycznych w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, chorym spoza obszaru działania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Nasi lekarze:

 • lek. Ewa Filocha - spec. pediatrii i chorób płuc
 • lek. Aleksandra Dukowicz - lekarz w trakcie specjalizacji z kardiologii
 • lek. Paula Jabłońska - lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
 • lek. Marek Patela - lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
 • lek Joanna Hofman - lekarz w trakcie specjalizacji