Podziękowania dla Burmistrza Pajęczna Piotra Mielczarka

Pajęczno, dnia 30 kwietnia 2021r.

SZ.P.

Piotr Mielczarek

Burmistrz  Pajęczna

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie Agnieszka Kubot- Krawczyk  składa serdeczne podziękowania  za okazaną życzliwość i bezpłatne użyczenie hali sportowej zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Pajęcznie na potrzeby realizacji zadania, które SPZOZ w Pajęcznie realizuje przy ścisłej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pajęcznie, w zakresie utworzenia Punktu Szczepień Powszechnych. Ten piękny gest jedności
 i solidarno
ści wobec walki z epidemią jest dla nas bardzo cenny. Tylko razem możemy pokonać pandemię, a dzięki realizacji Narodowego Programu Szczepień możemy szybciej wrócić do normalności znanej z czasów sprzed pandemii.

Do słów wdzięczności dołączam serdeczne pozdrowienia i życzenia zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

 

                                                                    Z poważaniem,

                                               Dr n.med. Agnieszka Kubot-Krawczyk

Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie