Podziękowania dla Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz Caritas Polska

Data:

Pajęczno, dnia 24 czerwca 2020 roku

 

    ,, Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

Jan Paweł II

           

Niniejszym, w imieniu Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie mam honor złożyć serdeczne podziękowania dla Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz Caritas Polska za przekazanie dla Szpitala respiratora w ramach programu wsparcia szpitali ,,Wdzięczni Medykom". Udzielając nam wsparcia, udowodnili Państwo, że w czasie najtrudniejszej próby losu, jaką jest walka z epidemią wirusa SARS-CoV-2,  są ludzie dobrej woli. Obiecuję, że przekazany respirator wykorzystamy tak, by jak najlepiej służył  dobru i ratowaniu życia naszych pacjentów. Ten piękny gest jedności i solidarności w obliczu walki z epidemią jest dla nas bardzo cenny. Przygotowanie Szpitala do skutecznego udzielania chorym pomocy medycznej w obecnej sytuacji kryzysowej, stało się dla nas powinnością nadrzędną. Wypełniając sumiennie i rzetelnie obowiązki służbowe, cały personel Szpitala wytrwale dąży do pokonania wirusa SARS-CoV-2. Dramatyczne sytuacje kształtują charakter człowieka, a w walce ze śmiercią rozkwitają najpiękniejsze kwiaty życia. Serce, jakie okazali darczyńcy  Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz Caritas Polska jest takim kwiatem.

                                                               

W duchu wdzięczności, łącząc wyrazy szacunku

dr n.med. Agnieszka Kubot-Krawczyk

Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie