Podziękowania dla Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynia

 

 

Pajęczno, dnia 11 lutego 2021 roku

 

 

Imieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, składam najserdeczniejsze podziękowania dla Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie za przekazanie kartek z życzeniami dla pacjentów SPZOZ w Pajęcznie z okazji Światowego Dnia Chorego.                                    

 

                                                                                    Z wyrazami szacunku,

                                                                                     Dyrekcja

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie