Podziękowania dla Koła Gospodyń w Patrzykowie

Data:

Imieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, składam Kołu Gospodyń Wiejskich Patrzyków najserdeczniejsze podziękowania wraz ze słowami uznania za okazaną SPZOZ w Pajęcznie ofiarność i hojność. Trudno w obecnej sytuacji wyrazić słowami wdzięczność za otrzymane wsparcie w postaci przekazanych maseczek. Obiecuję, że przekazane środki ochrony osobistej w postaci maseczek wykorzystamy, by jak najlepiej służyły dobru naszych pacjentów oraz personelu medycznego i wkładem Koła Gospodyń Wiejskich Patrzyków w walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Pajęczańskiego.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie
Agnieszka Kubot-Krawczyk