Podziękowania dla ks. Andrzeja Chrzanowskiego proboszcza parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach

Data:

W imieniu całej społeczności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie chciałabym złożyć serdeczne podziękowania za pomoc udzieloną w trudnych dniach walki, którą nasz kraj toczy z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. W tej wojnie szpitale są na pierwszej linii frontu starając się udzielić pomocy każdemu, kto tej pomocy potrzebuje. Ogromnie nas cieszy, że Ks. Andrzej Chrzanowski Proboszcz Parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach wspomógł SPZOZ w Pajęcznie. To z jednej strony ważna pomoc, która na pewno poprawi komfort pracy naszych pracowników. Przede wszystkim jednak  to dla nas znak poparcia tego, że zauważa się  naszą ciężką pracę. To dla nas bardzo ważne.

Obiecuję, że przekazane środki ochrony osobistej w postaci maseczek, będą służyły dobru naszych pacjentów oraz personelu medycznego i będą wkładem Parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach w walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Pajęczańskiego.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie
Agnieszka Kubot-Krawczyk