Podziękowania dla Pana Andrzeja Wurszt - Prezesa Zarządu Spoletto Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Data:

Imieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, składam Panu Andrzejowi Wursztowi - Prezesowi Zarządu Spoletto Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, najserdeczniejsze podziękowania wraz ze słowami uznania za okazaną SPZOZ w Pajęcznie ofiarność i hojność. Trudno w obecnej sytuacji wyrazić słowami wdzięczność za otrzymane wsparcie w postaci przekazanych środków ochrony osobistej. Obiecuję, że przekazane przez Pana środki ochrony osobistej wykorzystamy, by jak najlepiej służyły dobru naszych pacjentów oraz personelu medycznego i będą Pana wkładem w walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Pajęczańskiego.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie
Agnieszka Kubot-Krawczyk