Podziękowania dla Pana Dariusza Włodarczyka – firma P.P.H.U „REMKOR”

 

Imieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, składam Panu Dariuszowi Włodarczykowi – firma P.P.H.U „REMKOR”, najserdeczniejsze podziękowania wraz ze słowami uznania za okazaną SPZOZ w Pajęcznie ofiarność i hojność. Trudno w obecnej sytuacji wyrazić słowami wdzięczność za otrzymane wsparcie w postaci przekazanych środków ochrony osobistej. Obiecuję, że przekazane przez Państwa środki ochrony osobistej wykorzystamy, by jak najlepiej służyły dobru naszych pacjentów oraz personelu medycznego i będą Państwa wkładem w walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Pajęczańskiego.

 

  Z wyrazami szacunku,

                                                                                                         Dyrekcja

                                                                                                        SPZOZ w Pajęcznie