Podziękowania dla Pana Grzegorza Belica

Data:

Imieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, składam Panu Grzegorzowi Belica najserdeczniejsze podziękowania wraz ze słowami uznania za okazaną SPZOZ w Pajęcznie ofiarność i hojność. Trudno w obecnej sytuacji wyrazić słowami wdzięczność za otrzymane wsparcie. Obiecuję, że przekazane przez Pana przyłbice wykorzystamy, by jak najlepiej służyły dobru naszych pacjentów oraz personelu medycznego i będą Pana wkładem w walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Pajęczańskiego.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Kubot-Krawczyk
Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie