Podziękowania dla Pana Jacka Hałaczkiewicza FHU JACCAR

Data:

Imieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, składam Panu Jackowi Hałaczkiewiczowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: FHU JACCAR z adresem prowadzenia działalności: ul. Kościuszki 89, 98-330 Pajęczno, najserdeczniejsze podziękowania wraz ze słowami uznania za okazaną SPZOZ w Pajęcznie ofiarność i hojność. Trudno w obecnej sytuacji wyrazić słowami wdzięczność za otrzymane wsparcie w postaci bezpłatnej i profesjonalnej usługi ozonowania karetki SPZOZ w Pajęcznie. Jestem przekonana, że wykonana przez Pana usługa służyły dobru naszych pacjentów oraz personelu medycznego i jest Pana wkładem w walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Pajęczańskiego.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie