Podziękowania dla Pana Włodzimierza Zawadzkiego

Data:

W imieniu własnym oraz personelu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie pragnę wyrazić naszą szczerą wdzięczność Panu Włodzimierzowi Zawadzkiemu za wsparcie i okazaną pomoc w tym niezwykle trudnym dla nas czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Toczymy trudną i nierówną walkę, w której stawką jest zdrowie i życie Pacjentów, a otrzymana pomoc w postaci maseczek ochronnych, to dla nas znak poparcia tego, że Pan zauważa naszą ciężką pracę. To dla nas  bardzo ważne. Przekazując wyrazy wdzięczności, życzę pomyślności i co najważniejsze dużo zdrowia.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Kubot-Krawczyk
Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie