Podziękowania dla Pana Wojewody Tobiasza Bocheńskiego i Pana Wicewojewody Karola Młynarczyka

Pajęczno, dnia 8.10.2020r.

Składam serdeczne podziękowania dla Pana Wojewody Tobiasza Bocheńskiego oraz Pana Wicewojewody Karola Młynarczyka, za przekazanie dla SPZOZ w Pajęcznie Kardiomonitora Biolight Q7 z wbudowanym IBP, Pulsoksymetrów C101A2 oraz Pulsoksymetrów MASIMO RAD-5 w celu leczenia pacjentów z podejrzeniem COVID-19.

Oddziały naszego szpitala i pracujący w nich personel medyczny stoją na pierwszej linii frontu walki z pandemią SARS-CoV-2, który zaatakował nasze społeczeństwo, a do wygrania tej wojny potrzebny jest nam właśnie nowoczesny sprzęt medyczny.

Z wyrazami wdzięczności

Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie

Dr n.med. Agnieszka Kubot-Krawczyk