Podziękowania dla Pana Wojewody Tobiasza Bocheńskiego oraz Pana Wicewojewody Karola Młynarczyka

Data:

"Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń."

                                                                                Cyceron  

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie dziękuje za natychmiastową reakcję na apel skierowany do Pana Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego oraz Pana Wicewojewody Łódzkiego Karola Młynarczyka w czasie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pajęcznie. W efekcie SPZOZ w Pajęcznie otrzymał z Agencji Rezerw Materiałowych kolejną dostawę środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, które są niezbędne w obecnej sytuacji. Dziękujemy także za słowa wdzięczności za naszą pracę i poczucie solidarności z nami.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Kubot-Krawczyk
Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie