Podziękowania dla Pana Wojewody Tobiasza Bocheńskiego oraz Pana Wicewojewody Karola Młynarczyka

Data:

Imieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, składam Panu Wojewodzie Tobiaszowi Bocheńskiemu oraz Panu Wicewojewodzie Karolowi Młynarczykowi, najserdeczniejsze podziękowania wraz ze słowami uznania za przekazane środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych, które dostarczyło wojsko w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor SP ZOZ w Pajęcznie
Agnieszka Kubot-Krawczyk