Podziękowania dla Pana Wojewody Tobiasza Bocheńskiego oraz Pana Wicewojewody Karola Młynarczyka

Data:

Imieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, składam Panu Wojewodzie Tobiaszowi Bocheńskiemu oraz Panu Wicewojewodzie Karolowi Młynarczykowi, najserdeczniejsze podziękowania wraz ze słowami uznania za przekazane środki w postaci maseczek, przyłbic, kombinezonów oraz płynów do dezynfekcji rąk z Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Obiecuję, że przekazane środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne wykorzystamy, tak by jak najlepiej służyły dobru naszych pacjentów oraz personelu medycznego, w czasie  walki z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Pajęczański

Z poważaniem,
Agnieszka Kubot-Krawczyk
Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie