Podziękowania dla Pani Haliny Mostowskiej ZPUH Halina

Data:

Imieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, składam Pani Halinie Mostowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: HALINA MOSTOWSKA ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY HALINA z adresem prowadzenia działalności: Trębaczew, ul. Zielona 4, 98-335 Działoszyn, najserdeczniejsze podziękowania wraz ze słowami uznania za okazaną SPZOZ w Pajęcznie ofiarność i hojność. Trudno w obecnej sytuacji wyrazić słowami wdzięczność za otrzymane wsparcie w postaci przekazanych środków ochrony osobistej. Obiecuję, że przekazane przez Panią środki ochrony osobistej wykorzystamy, by jak najlepiej służyły dobru naszych pacjentów oraz personelu medycznego i będą Pani wkładem w walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Pajęczańskiego.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie
Agnieszka Kubot-Krawczyk