Podziękowania dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Działoszyn

Data:

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie składa Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Działoszyn serdeczne podziękowania za okazane wsparcie i nieocenioną pomoc. Obiecuję, że przekazane  środki dezynfekcyjne i środki ochrony osobistej wykorzystamy, by jak najlepiej służyły dobru naszych pacjentów oraz personelu medycznego i będą wkładem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Działoszyn w walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Pajęczańskiego.

Dzięki Waszej ofiarności poziom oferowanych usług przez naszą placówkę jest coraz wyższy, a tym samym opieka, jaką otaczamy naszych pacjentów coraz lepsza. Jesteście Państwo dowodem istnienia ludzi dobrej woli i wielkiego serca, na których można polegać.  

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Kubot-Krawczyk
Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie