Podziękowania dla Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół w Pajęcznie

 

Imieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, składam najserdeczniejsze podziękowania wraz ze słowami uznania za okazaną SPZOZ w Pajęcznie ofiarność i hojność poprzez zorganizowanie zbiórki przez Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół w Pajęcznie. Przekazane  przez Państwa środki ochrony osobistej wykorzystamy, by jak najlepiej służyły dobru naszych pacjentów oraz personelu medycznego, w tych trudnych czasach spowodowanych przez wirus SARS-CoV-2. 

  Z wyrazami szacunku,

                                                                                                        Dyrekcja

                                                                                                        SPZOZ w Pajęcznie