Podziękowania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Data:

Imieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, składam po raz kolejny Zarządowi Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, najserdeczniejsze podziękowania za okazaną SPZOZ w Pajęcznie ofiarność i hojność. W tym wyjątkowo trudnym czasie walki z koronawirusem każda okazana nam pomoc jest bezcenna! Dziękuję za okazane wsparcie, dobroć i chęć niesienia pomocy w imieniu całej załogi SPZOZ w Pajęcznie.

Z poważaniem,
Agnieszka Kubot-Krawczyk
Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie