Podziękowania dla właścicieli spółki Świat Płytek s.c.

Data:

Imieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, składam właścicielom spółki  "Świat Płytek" s.c. Projektowanie i Aranżacja Wnętrz, najserdeczniejsze podziękowania wraz ze słowami uznania za okazaną SPZOZ w Pajęcznie ofiarność i hojność. Trudno w obecnej sytuacji wyrazić słowami wdzięczność za otrzymane wsparcie w postaci armatury sanitarnej niezbędnej do wykonania remontu łazienki. Pomoc jaką otrzymaliśmy traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy.Za ten piękny gest życzliwości jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor SP ZOZ w Pajęcznie
Agnieszka Kubot-Krawczyk