Podziękowania dla Wójta Gminy Rząśnia

Data:

Szanowny Panie Wójcie,

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie Agnieszka Kubot-Krawczyk składa serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Gminy Rząśnia Tomaszowi Stolarczykowi, za udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Obiecuję, że przekazane przez Gminę Rząśnia środki finansowe wykorzystamy, by jak najlepiej służyły dobru naszych pacjentów oraz personelu medycznego i będą wkładem Gminy Rząśnia w walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Pajęczańskiego.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor SP ZOZ w Pajęcznie
Agnieszka Kubot-Krawczyk