Podziękowania dla Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Data:

Imieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, składam Zarządowi Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, najserdeczniejsze podziękowania wraz ze słowami uznania za okazaną SPZOZ w Pajęcznie ofiarność i hojność. Trudno w obecnej sytuacji wyrazić słowami wdzięczność za otrzymane wsparcie w postaci przekazanych środków ochrony osobistej. Obiecuję, że przekazane przez Państwa środki ochrony osobistej wykorzystamy, by jak najlepiej służyły dobru naszych pacjentów oraz personelu medycznego i będą Państwa wkładem w walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Pajęczańskiego.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor SP ZOZ w Pajęcznie
Agnieszka Kubot-Krawczyk