Podziękowania dla Zarządu Spółki Cementownia Warta S.A.

Data:

Imieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, składam Zarządowi Spółki Cementownia Warta S.A. z siedzibą w Trębaczewie, najserdeczniejsze podziękowania wraz ze słowami uznania za okazaną SPZOZ w Pajęcznie ofiarność i hojność. Trudno w obecnej sytuacji wyrazić słowami wdzięczność za otrzymane wsparcie w postaci kwoty 20.000,00 zł na zakup środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony osobistej. Obiecuję, że przekazane przez Państwa środki finansowe na zakup środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej wykorzystamy, by jak najlepiej służyły dobru naszych pacjentów oraz personelu medycznego i będą Państwa wkładem w walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Pajęczańskiego.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie
Agnieszka Kubot-Krawczyk