Podziękowania Panu Wojewodzie Tobiaszowi Bocheńskiemu

Data:

Imieniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, składam Panu Wojewodzie Tobiaszowi Bocheńskiemu, najserdeczniejsze podziękowania wraz ze słowami uznania za przekazane środki  ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych na potrzeby walki z epidemią SARS-CoV-2. Trudno w obecnej sytuacji wyrazić słowami wdzięczność za otrzymane wsparcie. Obiecuję, że przekazane środki ochrony osobistej wykorzystamy, tak by jak najlepiej służyły dobru naszych pacjentów oraz personelu medycznego, w czasie  walki z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Pajęczańskiego. Jednocześnie w imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, składam serdeczne podziękowania Zarządowi Powiatu Pajęczańskiego za nieodpłatne przekazanie pojazdu Skoda Octavia na rzecz SPZOZ w Pajęcznie. Szczególnie w obecnej sytuacji tj. w czasie stanu epidemii, otrzymane od Państwa wsparcie jest dla nas nieocenione. Przekazany przez Państwa pojazd był już wykorzystywany w SPZOZ w Pajęcznie między innymi do zadań związanych z walką z epidemią koranawirusa. Służył do przewożenia otrzymanych od Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych oraz do przewozu próbek na badania do laboratorium.     

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor SP ZOZ w Pajęcznie
Agnieszka Kubot-Krawczyk