Podziękowania Panu Wojewodzie Tobiaszowi Bocheńskiemu oraz Panu Wicewojewodzie Karolowi Młynarczykowi

Data:

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie składa najserdeczniejsze podziękowania za kolejne  przekazane środki ochrony osobistej oraz  środki dezynfekcyjne Panu Wojewodzie Tobiaszowi Bocheńskiemu oraz Panu Wicewojewodzie Karolowi Młynarczykowi. Dzięki wsparciu z Agencji Rezerw Materiałowych jest nam łatwiej zadbać o bezpieczeństwo personelu i pacjentów, i pokonać wszystkie trudności.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Kubot-Krawczyk
Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie