Podziękowania Radnym Gminy Pajęczno

Data:

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie wraz z personelem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego składają Radnym Gminy Pajęczno serdeczne podziękowania za przekazanie dwóch tapczanów oraz stolika dla personelu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Państwa postawa stanowi przykład troski o innych oraz podkreśla najwyższe wartości takie jak godność człowieka i chęć niesienia pomocy. Jesteście Państwo dowodem istnienia ludzi dobrej woli i wielkiego serca, na których można polegać. Daje nam to siłę do dalszej pracy i walki o życie i zdrowie ludzkie.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Kubot-Krawczyk
Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie