Powiat pajęczański w CZERWONEJ STREFIE

Informuję, że Powiat Pajęczański wszedł do STREFY CZERWONEJ.Ograniczenia na obszarze strefy czerwonej ujęte są w Rozdziale 5, §26  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.(Dz. U. z 2020 poz.1356).