Przekształcenie Oddziału Chorób Wewnętrznych

 

Pajęczno, dnia 15październiak 2020r.

 

 

Szanowni Pacjenci,

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, decyzją Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego z dnia 14 października 2020r. został przekształcony w placówkę II poziomu zabezpieczenia w okresie od 15 października 2020 r. do odwołania. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie będzie realizować świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 28 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

 

 
Z poważaniem,
Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie
Dr n.med. Agnieszka Kubot-Krawczyk