Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w SP ZOZ Pajęczno.

Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w  SP ZOZ Pajęczno.

 

            Pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach mogą skorzystać poza kolejnością ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi. Takich świadczeń udziela dział Fizjoterapii Ambulatoryjnej, Rehabilitacja Pobytu Dziennego oraz Rehabilitacja w warunkach domowych.

            Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących.
To oznacza, że:

         w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,

 

Ważne: niezbędne jest okazanie i dostarczenie w dniu zapisu kserokopii dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.