Sieć szpitali

W dniu 1 października 2017 r. wchodzą w życie zapisy Ustawy wprowadzające tzw. "sieć szpitali" czyli system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia  świadczeń opieki zdrowotnej.

Kompleksowa opieka nad pacjentem, lepsza dostępność do poradni przyszpitalnych oraz zapewnienie korzystniejszych warunków funkcjonowania szpitali - to główne cele utworzenia sieci szpitali, czyli systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). W sieci znajdą się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. W Łódzkiem w sieci szpitali znalazło się 36 placówek medycznych, które na co dzień opiekują się pacjentami na podstawie kontraktu z ŁOW NFZ.

Więcej informacji dotyczących Sieci szpitali tutaj

Więcej informacji dotyczących programu LEKI 75+ tutaj