Sprzęt medyczny z partnerskiego Powiatu Saalekreis przekazany do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie

Data:

Pajęczno, dnia 17.07.2020r.

 

        Sprzęt medyczny z partnerskiego Powiatu Saalekreis przekazany do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie

    W lipcu 2020r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie otrzymał 28 łóżek szpitalnych w komplecie z materacami, a także z szafkami przyłóżkowymi. Darowizna trafi na  Oddział Chorób Wewnętrznych oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

    Sprzęt przekazał w darze Menedżer Kliniki Carl-von- Basedov w Merdsburgu  Pan Lutz Heimann, za co bardzo dziękujemy. Jednocześnie chcielibyśmy również podziękować  Panu Hartmut Handschak -Staroście Powiatu Saalekreis. Partnerstwo pomiędzy powiatami Pajęczańskim i Saalekreis liczy sobie w tym roku 16 lat i jak widać współpraca daje pozytywne efekty. Otrzymany sprzęt podniesie jakość usług medycznych oferowanych przez SPZOZ w Pajęcznie i jest realnym wyrazem ciągłej współpracy miedzy partnerskimi powiatami.

     Za przekazany w darowiźnie sprzęt, w imieniu naszych Pacjentów, jak i całego Personelu składam serdeczne podziękowanie.

     Pragniemy również podziękować lokalnemu przedsiębiorcy, który nieodpłatnie dostarczył sprzęt z Merseburga do Pajęczna.

 

Z wyrazami wdzięczności

Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie

Dr n.med. Agnieszka Kubot-Krawczyk