Ważna informacja dotycząca Oddziału Chorób Wewnętrznych

Szanowni Pacjenci,

     Uprzejmie informuję, iż Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, decyzją Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego z dnia 9 marca 2021r. na podstawie art. 11h ust. 5 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.), z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń oraz zwiększającą się liczbę osób wymagających hospitalizacji z powodu COVID-19, od dnia 17 marca 2021r. będzie realizować świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 28 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Mając powyższe na względzie pacjentów internistycznych prosimy o zgłaszanie się do innych podmiotów leczniczych.

 

Z poważaniem,
Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie
Dr n.med. Agnieszka Kubot-Krawczyk