Wizyta w Klinicznym Szpitalu Uniwersyteckim WAM w Łodzi (18 kwietnia 2013 r.)

Data:

Podczas spotkania podpisano porozumienie które zostało zawarte w Łodzi 18 kwietnia 2013 r. pomiędzy Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, Łódź, reprezentowanym przez dr n. med. Wiesław Chudzik - dyrektora a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, ul. 1-go Maja 13/15, zwanym dalej SP ZOZ reprezentowanym przez Adama Stacherę - p.o. Dyrektora. Strony porozumienia podejmują współpracę w zakresie konsultacji specjalistycznych pacjentów SP ZOZ w Pajęcznie w dziedzinie chorób płuc i chorób układu pokarmowego.

SP ZOZ dokona wstępnej kwalifikacji osób wymagających specjalistycznego leczenia we wskazanym w zakresie, spośród pacjentów pozostających pod opieką SP ZOZ. Uniwersytecki Szpital Kliniczny przeprowadzi bezpłatną konsultację pacjentów wskazanych przez SP ZOZ w zakresie dalszego specjalistycznego leczenia, na podstawie wyników badań i dokumentacji medycznej pacjenta.

W spotkaniu brali udział Wicestarosta Jacek Lewera, Adam Stachera p. o. Dyrektora SP ZOZ w Pajęcznie, Wojciech Ogrodniczak p. o. Dyrektora ds. spraw medycznych SP ZOZ w Pajęcznie, dr n. med. Wiesław Chudzik - dyrektor szpitala WAM, prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski - konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych, dr n. med. Jacek Kordiak starszy wykładowca, pracownik Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala WAM.

Podpisanie porozumienia będzie miało wpływ na lepszy i szybszy dostęp do specjalistycznych konsultacji i zabiegów operacyjnych dla pacjentów objętych opieką przez lekarzy SP ZOZ w Pajęcznie.

Dyrektor Stachera zaprosił do Pajęczna w celu odbycia wizytacji oddziału chorób wewnętrznych Szpitala konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób wewnętrznych prof. dr hab. Dariusza Moczulskiego - zaproszone zostało przyjęte ustalono termin wizyty na drugą połowę maja br.