Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala z uwzględnieniem diet i kaloryczności dla SPZOZ w Pajęcznie.

Data:

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala z uwzględnieniem diet i kaloryczności  dla SPZOZ w Pajęcznie.