Złóż deklarację do POZ w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Strzelcach Wielkich

 

Złóż deklarację do POZ w Gminnym Ośrodku  Zdrowia
w Strzelcach Wielkich.

 

W ramach podpisanej umowy z NFZ  Gminny Ośrodek Zdrowia w Strzelcach Wielkich oferuje naszym pacjentom bezpłatne świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):

konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego, internisty lub pediatry),opiekę pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, itp.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na badania specjalistyczne, do szpitala, na rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe lub też do innego lekarza specjalisty.

Jeśli chcesz korzystać z naszych usług powinieneś dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej poprzez wypełnienie stosownych deklaracji, dostępnych w każdej z naszych rejestracji. Pomocą w prawidłowym wypełnieniu deklaracji służą pracownicy rejestracji.

1. Pobierz i wypełnij deklarację:

lekarz
 link
poz_lekarz

pielęgniarka
link
poz_pielegniarka

położna
link
poz_polożna

2. Złóż deklarację osobiście w naszej przychodni

Jako pacjent masz prawo do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany możesz dokonać bezpośrednio w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w NFZ, ani informować swoją poprzednią placówkę.

Nasi Pacjenci poza konsultacjami w ramach POZ maja możliwość korzystania z opieki specjalistycznej lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, rehabilitacji na podstawie zawartych umów z NFZ.

 

Skontaktuj się z nami:

Pielęgniarka Koordynująca: Dorota Turek

 

Rejestracja:

tel. (34) 311 07 89

tel. 459 595 065